Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van psychotherapie, moet u eerst overleggen met uw huisarts of psychotherapie inderdaad iets voor u kan zijn. Als de huisarts akkoord gaat, zal hij/zij een verwijsbrief schrijven, specifiek voor de Gespecialiseerde GGZ.
Vervolgens kunt u zich bij mij aanmelden door gebruik te maken van de telefonische spreekuren, die plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur. Ik zal dan enkele gegevens van u noteren en u vragen naar de reden van aanmelding. We maken dan een eerste afspraak. U krijgt tevens een aanmeldformulier en een vragenlijst toegestuurd die u bij de eerste afspraak ingevuld mee kunt nemen. Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de spreekuren te bellen, kunt u op ieder gewenst moment een voicemailbericht achterlaten met daarin duidelijk uw naam, telefoonnummer en momenten waarop u terug gebeld kunt worden. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wachttijd

Momenteel is de wachttijd voor intake circa 4 weken. Wanneer u zich aanmeldt, kan in overleg worden bepaald of u hiervoor in aanmerking komt. (update: 11-06-2021).

Voor leertherapie of supervisie geldt dezelfde wachttijd.

Intake

De intakefase omvat meestal 3 gesprekken waarbij ik een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van mij als therapeut. Het vierde gesprek is het adviesgesprek. Hierin wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.

Behandelplan

Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Ik maak een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

Vragenlijst

Bij een groot aantal behandelingen maak ik gebruik van een vragenlijst die u op de computer kunt invullen. Zo krijg ik niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kan ik ook nagaan of de behandeling het gewenste effect heeft. Dit noemen we een effectmeting. Ook zal er gebruik gemaakt worden van een schriftelijke vragenlijst.

De behandeling

In de gesprekken die volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Echter, ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden, zijn vaak ook onderwerp van gesprek. In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Oefeningen tijdens de sessies en huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en hier vervolgens ook anders mee om te gaan.
Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.

Frequentie en duur van de gesprekken

De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek en van de wensen van de cliënt hierin. Meestal vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats.
Gedurende de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen meestal minder frequent. De duur van een gesprek is doorgaans drie kwartier.

Crisis

Aangezien ik een solopraktijk voer, ben ik niet altijd direct bereikbaar. In geval van crisis kunt u contact met mij opnemen. Wanneer ik niet direct bereikbaar ben, zal ik zo spoedig contact met u leggen. Wanneer dit voor u te lang duurt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoor uren wordt dient u contact op te nemen met de huisartsenpost (0900-9229).