Kosten

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het Basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar. Als je wenst dat jouw persoonlijke gegevens beschermd en dus niet mee zichtbaar zijn, is het mogelijk om een privacyverklaring in te vullen. Na ondertekening wordt deze verklaring zorgvuldig bewaard in je dossier en doorgestuurd naar deze instanties.

Met de meeste zorgverzekeraars (CZ, VRZ, Zilveren Kruis, VGZ, Caresq, DSW en DE Friesland) heb ik voor 2020 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Alleen met Menzis heb ik geen contract afgesloten. Als u verzekerd bent bij Menzis declareer ik de gemaakte kosten bij u. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk of u een natura polis of een restitutie polis heeft, krijgt u een deel of het geheel vergoed. Daarnaast krijgt u te maken het jaarlijks verplichte eigen risico. De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de overeenkomst die u hierover met uw zorgverzekeraar bent aangegaan. Het eigen risico wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar.
Voor 2019 zijn met de volgende verzekeraars contracten afgesloten:

VRZ, CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, De Friesland en Zorg en Zekerheid.

Wilt u zeker weten of uw behandeling wordt vergoed, wordt aangeraden voor aanvang contact hierover op te nemen met de verzekeraar.

De kosten voor leertherapie bedragen €100,00 per zitting.

Verhindering

Uit praktische overwegingen brengt ik voor gesprekken, die u niet minimaal 24 uur van tevoren hebt afgezegd, €50,- euro in rekening. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag, ook ’s avonds en in het weekend op de voicemail worden ingesproken: 06-21716055. Ook kunt u via dit nummer een sms bericht of whatsapp sturen. Per mail ben ik bereikbaar op psyprap@hotmail.com. Mocht ik zelf verhinderd zijn, dan hoeft u uiteraard niet te betalen.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Nadat u zich heeft aangemeld worden in de intake de klachten onderzocht, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u daarmee instemt, wordt de behandeling gestart. Ik noteer uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, administratieve werkzaamheden, een test enzovoorts. De DBC gaat in op de datum waarop u bij mij bent ingeschreven.
De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vaste prijs per DBC. Het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is. Dit is een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.
Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

Zelf betalen

U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van uw huisarts. U komt dan voor coaching in aanmerking. De kosten van de coaching zijn €114,95 per zitting. Dit is op gebouwd uit €95,00 coaching en €19,95 (21%) BTW. Dit bedrag is het uurtarief voor de coaching en bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratie.