Groepstherapie

Op deze pagina vindt u informatie over de psychotherapiegroep van Psychotherapiepraktijk Peize. U vindt hier onder andere informatie over voor wie de groep geschikt zou kunnen zijn, hoe de werkwijze is en wat de kosten ervan zijn.

Voor wie?

Groepstherapie is geschikt voor volwassenen tussen 25 en 65 jaar die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen. Met name als u problemen heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf kan inzichtgevende groepstherapie een goede indicatie zijn. Om te kunnen deelnemen aan groepstherapie moet u enige druk aankunnen. Daarnaast vragen wij de bereidheid u te verdiepen in eigen gevoelens en gedrag en in dat van anderen. In een individueel indicatietraject zal samen met u bekeken worden of groepstherapie voor u geïndiceerd is.

Werkwijze

De behandeling vindt plaats in een therapiegroep van maximaal acht deelnemers, die eenmaal per week gedurende anderhalf uur met één of twee therapeut(en) bij elkaar komen. De groep is “open”. Dat betekent dat een groep aangevuld wordt wanneer er iemand weggaat. De groepstherapeut maakt met de deelnemers afspraken over regels en omgang met elkaar tijdens de therapie. Voordat een deelnemer start met de groep worden individuele doelstellingen geformuleerd. Tijdens de groepstherapie stimuleert de groepstherapeut een open uitwisseling van gedachten en gevoelens en zorgt hij/zij voor een sfeer waarin groepsleden zich veilig voelen en zich kunnen uiten. Ook helpt de groepstherapeut met verhelderen en verduidelijken wat iemand zegt en moedigt hij/zij de deelnemers aan nieuw gedrag te oefenen. Eens per half jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt in hoeverre de individuele doelstellingen zijn behaald of eventueel moeten worden bijgesteld.

Tarieven en vergoedingen

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2020 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Wel krijgt u te maken met het wettelijk verplicht jaarlijks eigen risico. Er bestaat een kleine kans dat de praktijk met uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten. In dat geval krijgt u een nota. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar.

Locatie

Bij voldoende deelname zal de groep op een nader te bepalen locatie van start gaan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met de praktijk opnemen. Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag,  en vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. Buiten de spreekuren kunt u een bericht op de voicemail achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Ook kunt u de praktijk per mail bereiken.