Heb jij dat ook?

Op eigen benen gaan staan, het huis uit gaan, keuzes maken voor werk of opleiding, relaties aangaan, een ander contact krijgen met je ouders, het zijn allemaal dingen waar je als jong-volwassene mee te maken krijgt. En dat kan best moeilijk zijn. Je kunt er achter komen dat je niet goed weet wie je bent en wat je wilt. Je kunt merken dat je niet genoeg zelfvertrouwen hebt om ook echt te kiezen voor de dingen die je zou willen en belangrijk vindt. Of je weet gewoon niet zo goed hoe je dingen aan kunt pakken. Omdat jongvolwassenen zo hun eigen problemen hebben, bestaat er binnen Psychotherapiepraktijk Peize een groepstherapie speciaal voor jong volwassenen.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18-26 jaar, die problemen op allerlei gebieden kunnen hebben, zoals problemen met zelfvertrouwen, zelfstandig worden en relaties. Om te kunnen deelnemen aan groepstherapie moet je de mogelijkheid en de bereidheid hebben om gedurende ongeveer 8 maanden je aan de groep te verbinden.

Hoe werkt het?

In de intake wordt stilgestaan bij je dagelijks leven, je problemen, je levensgeschiedenis en je hulpvraag. Samen met je therapeut formuleer je een focus voor de groepsbehandeling: dat waar je de aankomende tijd mee aan de slag wilt gaan. Ook wordt stilgestaan bij de omgangsregels van de groep. In de groep van maximaal 8 personen (zowel mannen als vrouwen) praat je over je eigen problemen en luister je naar/reageer je op (soortgelijke) problemen van de anderen. Samen zoek je naar oplossingen en andere manieren om ergens mee om te gaan. De therapeuten helpen en stimuleren de groep om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tarieven en vergoedingen

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2015 en 2016 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Wel krijg je te maken met het wettelijk verplicht jaarlijks eigen risico. Er bestaat een kleine kans dat de praktijk met jouw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten. In dat geval krijg je een nota. Je kunt vervolgens zelf de nota indienen bij je zorgverzekeraar.

Locatie

Bij voldoende deelname zal de groep in januari 2016 van start gaan op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in het pand van Psychologengroep de Vaart, de Vaart Z.Z. 37, 9401 TG Assen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met de praktijk opnemen. Het telefonisch spreekuur is op dagelijks van 12.00 uur tot 12.30 uur. Buiten de spreekuren kun je een bericht op de voicemail achterlaten. Je wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Ook kun je de praktijk per mail bereiken.